Bài viếtthép sàn nhà dân dụng tuyệt vời muốn gợi mở cùng bạn những nhắn nhủ của tôi cơi nới ban công


– Đối với việc cơi nới ban công cho nhà có khung bê tông: Các nhà thi công nên bắt đầu bằng việc đục, khoan, cấy, nối… phần đà bê tông mới của ban công với phần đà cũ (chủ yếu xử lý phần thép). Đà dọc tại không gian cột nên làm dạng vát xéo, và thiết kế càng ra ngoài càng nhỏ nhằm giảm tải trọng cho ban công. Sàn ban công cho nhà có khung bê tông trang web chúng ta hoàn toàn có thể đổ mòng, khoảng 8cm là có thể được nhằm làm giảm tải trọng như khi cơi nới nhà khung thép.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *